آبادیس تجارت آرکا

A b a d i s  T e j a r a t  A r k a

 

  
 
زانتان Xanthan
زانتان Xanthan
صمغ زانتان یک پلی ساکارید خارج سلولی است که توسط باکتري زانتاموناس کمپستریس تولید می شود.
صمغ زانتان یک پلی ساکارید خارج سلولی است که توسط باکتري زانتاموناس کمپستریس تولید می شود. از جمله ویژگی هاي مهم صمغ زانتان می توان به حلالیت در آب سرد و گرم، ایجاد ویسکوزیته بالا در غلظت پایین، کمک به تشکیل ژل، مقاومت نسبت به حرارت، حلالیت و پایداري درسیستم هاي اسیدي، سازگاري عالی با نمک، توانایی تثبیت سوسپانسیون ها و امولسیون ها، و مقاومت نسبت به انجماد و خروج از انجماد اشاره کرد .
  
طراحی سایت توسط