آبادیس تجارت آرکا

A b a d i s  T e j a r a t  A r k a

 

  
 
کربوکسی متیل سلولز  CMC
کربوکسی متیل سلولز CMC
پليمري سنتزي تهیه شده ازمشتقات سلولز، بدون طعم وسفيد رنگ است که در آب گرم و سرد محلول می باشد.
  
طراحی سایت توسط