آبادیس تجارت آرکا

A b a d i s  T e j a r a t  A r k a

 

  
 
زانتان گام  Xanthan Gum
زانتان گام Xanthan Gum
صمغ زانتان یک پلی ساکارید خارج سلولی است که توسط باکتري زانتاموناس کمپستریس تولید می شود. از جمله ویژگی هاي مهم صمغ زانتان می توان به حلالیت در آب سرد و گرم، ایجاد ویسکوزیته بالا در غلظت پایین، کمک به تشکیل ژل، مقاومت نسبت به حرارت، حلالیت و پایداري درسیستم هاي اسیدي، سازگاري عالی با نمک، توانایی تثبیت سوسپانسیون ها و امولسیونها، و مقاومت نسبت به انجماد و خروج از انجماد اشاره کرد .
  
طراحی سایت توسط