آبادیس تجارت آرکا

A b a d i s  T e j a r a t  A r k a

 

  
 
مالتیتول  Maltitol
مالتیتول Maltitol
مالتیتول E 965 یک قند الکلی است که به لحاظ شیرینی و مزه شباهت زیادی به شکر دارد. این قند در واکنشهای کاراملیزاسیون شرکت نمی کند و یک شیرین کننده کم کالری به حساب می آید.
  
طراحی سایت توسط