آبادیس تجارت آرکا

A b a d i s  T e j a r a t  A r k a

 

  
 
کربوکسی متیل سلولز CMC
کربوکسی متیل سلولز CMC
پليمري سنتزي تهیه شده ازمشتقات سلولز، بدون طعم وسفيد رنگ است که در آب گرم و سرد محلول می باشد.

پليمري سنتزي تهیه شده ازمشتقات سلولز، بدون طعم وسفيد رنگ است که در آب گرم و سرد محلول می باشد. خصوصيات محلولCMC  وابسته به درجه پليمريزاسيون، درجه استخلاف و يكنواختی آن می باشد. در صنايع غذايي از آن به عنوان پايداركننده، حفظ کننده حالت کلوییدی، تثبیت کننده، عامل تعلیق‌ساز،امولسیون‌ساز، تغليظ كننده، عامل ایجاد سوسپانسيون و نگهدارنده آب استفاده ميشود ودر انواع بيسكوئيت، كيك، بستني،سس ها، فراورده هاي گوشتی كاربرد دارد.

Testing standards

Items

White to off-white powder

Description

2000-3000

Viscosity, cps

6.0-8.5

PH

0.7-0.9

D·S

99.5%≤

Purity,%

8.0≥

Loss after drying(H2O(,%

0.0015≥

Heavy Metal,%

0.02≥

Fe,, %

0.0002≥

As,%

0.0005≥

Lead,%

1000≥

Total plate count, cfu/gr

Negative

E-coli, cfu/gr

500

Yeast and mould, cfu/gr

Test Method:

Viscosity measured on 1% water solution, at 25℃, Brookfield

  
طراحی سایت توسط