آبادیس تجارت آرکا

A b a d i s  T e j a r a t  A r k a

 

  
 
زانتان  Xanthan Gum
زانتان Xanthan Gum
صمغ زانتان یک پلی ساکارید خارج سلولی است که توسط باکتري زانتاموناس کمپستریس تولید می شود.

صمغ زانتان یک پلی ساکارید خارج سلولی است که توسط باکتري زانتاموناس کمپستریس تولید می شود. از جمله ویژگی هاي مهم صمغ زانتان می توان به حلالیت در آب سرد و گرم، ایجاد ویسکوزیته بالا در غلظت پایین، کمک به تشکیل ژل، مقاومت نسبت به حرارت، حلالیت و پایداري درسیستم هاي اسیدي، سازگاري عالی با نمک، توانایی تثبیت سوسپانسیون ها و امولسیونها، و مقاومت نسبت به انجماد و خروج از انجماد اشاره کرد .

 

Off-white or Light Yellow Free Flowing Powder

Description

200 Mesh

80Mesh

Particle Size, %

Thru USS#200≥92

Thru USS #80≥95

1300-1700

1400-1800

1% Kcl, mPa.s

Viscosity(cps) 1% XG in 1% Kcl solution

Brookfield LVDV-Ⅱ+, 3# spindle, 60rpm, 25±1℃

≤13

Loss on Drying,%

6.5≤

Shearing Ratio

13≥

Ashes,%

1.5≥

Total Nitrogen,%

1.5≤

Pyruvic acid,%

6.0-8.0

PH(1% XG solution)

750≥

Ethanol and Propan-2-ol, ppm

20≥

Total Heavy Metals (as Pb), ppm

2≥

Pb, ppm

2≥

As, ppm

1≥

Hg, ppm

1≥

Cd, ppm

2000≥

Total Plate Count, cfu/g

100≥

Yeasts &Moulds Count, cfu/g

30≥

Coliform, MPN/100g

Absent in 5 gram

Escherichia Coli

Absent in 10 gram

Salmonella

Negative

Staphylococcus aureus

91-108

Assay,%

1.02-1.45

V1:V2

  
طراحی سایت توسط