آبادیس تجارت آرکا

A b a d i s  T e j a r a t  A r k a

 

  
 
کربوکسی متیل سلولز CMC
کربوکسی متیل سلولز CMC
پليمري سنتزي تهیه شده ازمشتقات سلولز، بدون طعم وسفيد رنگ است که در آب گرم و سرد محلول می باشد.
پليمري سنتزي تهیه شده ازمشتقات سلولز، بدون طعم وسفيد رنگ است که در آب گرم و سرد محلول می باشد. خصوصيات محلولCMC  وابسته به درجه پليمريزاسيون، درجه استخلاف و يكنواختی آن می باشد. در صنايع غذايي از آن به عنوان پايداركننده، حفظ کننده حالت کلوییدی، تثبیت کننده، عامل تعلیق‌ساز،امولسیون‌ساز، تغليظ كننده، عامل ایجاد سوسپانسيون و نگهدارنده آب استفاده ميشود ودر انواع بيسكوئيت، كيك، بستني،سس ها، فراورده هاي گوشتی كاربرد دارد.
  
طراحی سایت توسط